Домашен фитнес

Нашият уеб сайт използва бисквитки, които са необходими за коректното му функциониране. Повече информация

Общи условия

1. Приложение

Използването на този сайт за електронна търговия и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с описаните по-долу Общи условия за покупко-продажба. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Този документ съдържа Общи условия на договор за покупко-продажба онлайн между "ВИСТА Спортс енд Медикал" ООД, ЕИК 103818159 с търговско наименование VistaFitnessStore, с интернет магазин www.vistafitnessstore.com наричано по-долу за краткост „Продавач", от една страна и лицето, съгласило се с  Общите условия, наречено по-долу накратко “Купувач”, от друга, във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез тази интернет страница /електронен магазин/ стоки от Продавача.  "Виста Спортс енд Медикал" ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта. Приложими се условията, които са валидни по време на даване на поръчката.

2. Означения

2.1 “www.vistafitnessstore.com” е уебсайт (“сайт”) за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на “Виста Спортс енд Медикал” ООД.

2.2 “Виста Спортс енд Медикал” ООД е търговското дружество (“Търговец” или “Продавач”), регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 103818159, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив 4000, ул. “Екзарх Йосиф” № 13, тел.: 032/625 579, е-мейл: info@vistafitnessstore.com.

2.3 „Клиент" или "Потребител" е физическо лице над 18 г. или юридическо лице, желаещо да закупи стоки от интернет страницата на Продавача и се е съгласило с настоящите Общи условия.

2.4. “Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

2.5 "Вносител" e лице внесло стоката на територията на България.

2.6 "Стока" е всеки продукт или артикул предплаган в онлайн магазина ни.

2.7 „Цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

3. Правила за сключване на Договор за покупко-продажба

3.1 Публикуването на този сайт има смисъл на необвързваща публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн от Търговеца. Продавачът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката. Възможно е да бъде допусната случайна техническа грешка при публикуване на информацията и цените. Тогава Купувачът може да откаже доставка, а Продавачът се задължава да върне заплатената от Kупувача сума, ако има такава.

3.2 Когато клиент направи поръчка чрез сайта, той отправя обвързващо предложение, което може да доведе до сключване на Договор.

3.3 Договорът с клиента се счита за сключен след приемане от Tърговеца чрез сайта на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка.

3.4 Ред за изпращане на Заявление за покупка:

 • Избор на желаните стоки
 • Потвърждение чрез натискане на бутона “Добави в количката” или “Купи на изплащане”.
 • Преглед на съдържанието на кошницата.
 • Потвърждаване на избора чрез натискане на бутона “Плащане”.
 • Посочване на данни за доставка без регистрация или чрез “Вход” за вече регистрирани клиенти. След въвеждане на данните без предварителна регистрация, клиентът може да се избере опция за регистрация и като въведе парола, да получи регистрация в сайта. Могат да бъдат посочени и данни на фирма за издаване на фактура.
 • Избор на “Метод за доставка”.
 • Избор на “Метод за плащане”.
 • Последен преглед на кошницата и въвеждане на евентуални забележки, касаещи поръчката.
 • Запознаване с Общите условия за използване на сайта и потвърждаване на това чрез нарочна отметка.
 • Изпращане на поръчката чрез натискане на бутона “Потвърди поръчката”.

3.5 Клиентът може да откаже поръчката като затвори браузъра или да промени поръчката като премахне продукти по всяко време преди да изпрати обвързваща поръчка чрез натискане на бутона “Потвърди поръчката”.

3.6 Продавачът, чрез сайта, има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявяване на желаната стока.

3.7 При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Продавачът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

3.8 Продавачът се задължава, след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да го информира за други обстоятелства относно заявката му.

3.9 Продавачът не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в склада му или склада на производителя. Възможна е промяна в дизайна на продуктите, която не променя съществено характеристиките им.

3.10 Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС и не включват доставка и монтаж, освен ако не е упоменато друго.

4. Плащане на заявената стока

Става чрез избор на един от следните методи:

 • по банков път срещу издадена Проформа фактура;
 • директно в склада/магазина на Продавача;
 • на куриера при доставка чрез наложен платеж;
 • чрез дебитна или кредитна карта;
 • на изплащане чрез TBI кредит.

5. Доставка

5.1 Наличната стока се доставя на посочения от Клиента адрес /до външната входна врата/ в срок до 3 работни дни след успешно завършена и потвърдена поръчка.

5.2 За неналични стоки на сайта се упоменава ориентировъчен срок на доставка за съответния продукт. При потвърждение от страна на Клиента на заявката, Продавачът се свързва с него, за да потвърди срока на доставка. Фигурирането в сайта на дадена стока не значи задължително, че е налична. При някои стоки, за да се направи поръчка за доставка, се изисква предварително плащане с карта или по банков път.

5.3 Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

6. Приемо-предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При уговорена доставка от Продавача, Продавачът се задължава да предаде стоката до външния вход на обекта на Купувача, ако има достъп до него. При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стокa. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по новата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

7. Преглед на стоката, рекламации и гаранция

7.1 При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някои от придружаващите я аксесоари и/или на които и да е от документите, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

7.2 Ако потребителят установи след получаването на стоката някакви скрити дефекти, наранявания или липсa на детайли, то той е длъжен да уведоми Продавача най-късно до 5 дни от датата на получаването на стоката по телефон и/или електронна поща, за да получи информация за реда и срока за отстраняването на проблема. Адрес за жалби: e-mail: info@vistafitnessstore.com, телефон 032 625 579.

7.3 Продавачът не носи отговорност за нараняването или счупването на стоките, доставени на потребителя по куриер, в който случай важат гаранциите за доставка на самия куриер. Купувачът трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката и разходите за повредената стока се покриват от куриера. В противен случай, при по-късна рекламация от страна на Купувача за липси или нарушена цялост на уреда, се счита, че те са възникнали по вина на Купувача.

7.4 Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция (виж тук).

7.5 Продавачът има правото да не удовлетвори рекламация, предявена от Потребителя в следните случаи:

 • Неcпазване на указанията за експлоaтация и съхранение, посочени в съпровождащата документация;
 • Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея;
 • Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;
 • Опит за подправяне на гаранционната карта или фабричния номер;
 • Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.;
 • Използване на устройствата съвместно с други неизправни или несъвместими модули и устройства;
 • Препоръчваме първоначалният монтаж да бъде направен от представител на фирмата /таксува се по ценоразпис на Продавача/. При неправилен монтаж, извършен от Купувача в несъответствие с приложените схеми, гаранцията отпада.
 • Ако не е направена ежегодна техническа профилактика на уреда. Тази услуга се заплаща от Kупувача;
 • Стоките, които са предназначени само за домашна употреба, е забранено да се използват за професионална употреба, освен ако изрично не е посочена такава възможност;
 • Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, винили, отскачащи повърхности, ремъци, лагери, въжета, макари, ленти, консумативни части, ластици и втулки с ограничен сервизен живот, батерии, консумативи и външни захранвания;
 • Субективно отношение на клиента.

8. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

8.1 На основание ЗЗП, Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в срок от 14 дни след доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия: Клиентът предварително писмено информира Продавача, на следния имейл адрес: info@vistafitnessstore.com, че на основание ЗЗП се отказва от договора. Купувачът задължително посочва име, адрес, номер на покупката, име на стоката и телефонен номер, както и кога ще върне стоката, банкова сметка с титуляр Купувача, на която да му бъде върната заплатената цена на стоката. Стоката може да бъде върната единствено с куриер на адрес гр. Пловдив, ул. “Екзарх Йосиф” 13 или на друг адрес, който се уточнява от Продавача след подадената заявка за връщане. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Купувача. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Продавача, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Купувача.

8.2 В случай, че Kупувач се възползва от правото си по ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, Продавачът се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок до 14 дни от връщането на стоката без разходите за транспорт и без банковите такси и комисионни, събрани в процеса на плащането. Ако връщането на стоката се налага поради несъответствие или дефект, то сумата се възстановява напълно без да се удържат съпътстващи разходи от страна на Продавача. Заплатената от Клиента сума за стоката се връща след направен оглед и приемане на стоката от страна на Продавача.

8.3 Продавачът има право да не удовлетвори рекламацията и да не приеме стоката обратно, ако тя не отговаря на изискванията за връщане на стока, а именно – не е във вид, в който е била изпратена на Клиента, била е монтирана вече или употребявана, поставената от производителя оригинална опаковка на стоката е маханата или е нарушена цялостта на поставени от Продавача стикери, липсват пакети или детайли от цялостния вид на стоката. При наличие на едно или повече от гореупоменатите условия, Продавачът може да приеме и задържи стоката в складовата си база като уведоми Клиента за 5 (пет)-дневен срок, в който последният може да си вземе стоката обратно. Продавачът не носи отговорност за съхранението на стоката в случай, че Клиентът реши да не си я вземе обратно в упоменатия срок.

8.4 В случай, когато Клиентът използва правото си на отказ от поръчка, по която е направено авансово плащане, с което е задействана поръчка към производител или вносител, то същият има право да поиска възстановяване на платеното от него авансово плащане. Тогава Продавачът има право да задържи 10% от сумата на поръчката (приема се като Капаро) и да върне на потребителя остатъка от сумата в 14-дневен срок. Не се възстановяват допълнителни такси, като наложен платеж или такси за обработка. Купувачът се задължава да върне и подаръци и безплатни екстри към стоката, ако има такива.

8.5 Стоки, за които клиентът няма право на отказ – в сила са разпоредбите на ЗЗП и по-конкретно:

 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

9. Права и задължения на страните

9.1 Продавачът се задължава: да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни; да достави в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки, заявената за покупка стока; да провери всеки артикул за техническа изправност преди изпращане (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката); да гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

9.2 Ограничаване на отговорността на Продавача:

 • Продавачът полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
 • Продавачът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола му. Продавачът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Продавача;
 • Продавачът не носи отговорност, ако Купувачът не е изчистил кеша от браузъра си и види неактуална информация;
 • Доколкото Продавачът не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, Продавачът не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
 • Продавачът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.

9.3 Клиентът се задължава:

 • да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация, да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да уведомява незабавно Продавача за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите;
 • да не се регистрира с чужди данни (user name и парола) и да не подава заявки от името на други лица;
 • когато напуска сайта, да излиза от регистрацията си и по този начин да не дава възможност на други лица да подават заявки от негово име.

10. Форсмажорни обстоятелства

10.1 Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

10.2 Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

11. Приложимо право/юрисдикция

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на "Виста Спортс енд Медикал" ООД, съобразно българското законодателство.